Menu

Názor: Půjčit si nebo naspořit?

Není tomu tak dávno, kdy se mě na sympoziu projektu Jak to dělají jinde zeptal jistý předseda jednoho společenství vlastníků: „Proč bychom si měli půjčovat peníze na rekonstrukci výtahu, když si na ni za několik let našetříme?“ Otázka mne přivedla k zamyšlení v obecné rovině, jak pracovat s penězi ve fondu na správu domu a pozemku ve společenstvích?


Standardně to funguje tak, že do fondu se přispívá dlouhé roky stejná částka a to nejnižší možná, protože obyvatelé domu většinou nejsou ochotni na svoje bydlení příliš přispívat. Pak nastane situace, kdy je potřeba jednorázově větší částka na opravu (a zde si dosaďte situace, které jistě znáte – opravu výtahu, kotelny, balkónů …), ať už havarijní nebo jen nezbytnou. Co teď? Chtít po vlastnících 10-20 tis. Kč, když doteď nechtěli nebo nemohli do fondu přispívat vyšší částkou?

Někdo může namítnout, že si přece mohou potřebné peníze půjčit! Média jsou plná „výhodných“ půjček bez ručitele pro studenty, důchodce, matky na mateřské, nezaměstnané. Většinou už známe ty smutné životní osudy spoluobčanů, kteří sedli na lep reklamním vějičkám a dostali se kvůli pár tisícovkám do dluhové pasti, která je mnohdy připravila i o bydlení.

Účelový úvěr pro potřeby SVJ a BD

V této situaci je nikoliv jediným, ale nejlepším řešením bankovní úvěr, který si vezme společenství vlastníků. Úrokové sazby jsou na nejnižší úrovni v historii (cca. 1,8–2,5% p. a.*),  banky poskytují společenstvím úvěry do 300 tis. Kč na bytovou jednotku bez zajištění se splatností až 20 let. Další výhody? Vlastník přispívá určenou částku do fondu na správu domu a pozemku (může být stejná jako dosud nebo mírně zvýšená). Banku nezajímá věk vlastníka či příjem, vzdělání, rodinný stav, atd. Jediná skutečně podstatná věc je dostatečný přísun peněz do fondu. Zde je dobré říci, že banka trvá na tom, aby se na splátku úvěru nečerpal veškerý příjem, který plyne do fondu. Standardně je potřeba, aby ve fondu zůstávala částka odpovídající nejméně 15 % výše fondu pro případ havárií. Ideálním řešením je, pokud je těchto 15 % navýšeno ještě o určitou sumu, která bude umístěna např. na spořicím účtu a bude tedy tzv. nedotknutelná. Společenství pak má jistotu, že bude schopno splácet úvěr bance i v případě, že bude třeba v domě provést okamžitou opravu.

Naspořené prostředky zhodnoťte

Pojďme se ještě podívat na druhou možnost, která není asi tak rozšířená, ale je docela častá. Společenství dlouhodobě přispívá do fondu přiměřenou částku (dle skutečné potřeby domu), dostává např. dotaci na úroky  z programu Panel+ a má dostatečný fond (např. 1mil. Kč). Přesto si na pořízení nového výtahu právě v ceně 1 mil. Kč bere úvěr. Proč? Protože vlastníci myslí na budoucnost. Pokud výše příspěvku do fondu postačuje na splátky úvěru, pak jediné náklady spojené s úvěrem jsou úroky (1,8–2,5 % p. a.). Proti tomu stojí stejná částka, kterou si společenství může uložit na spořicí účet (0,3–1,6 % p. a.) nebo terminovaný vklad (1,5–2,6 % p. a.). Obě sazby jsou sazby bank působících na území ČR.

Uveďme si zde jednoduchý příklad:

Úvěr ve výši 1mil. Kč, splatnost 20 let, úrok 2,5% p. a. 

       úroky 272.000 Kč za 20 let

Termínovaný vklad 1 mil. Kč, na 5 let, úrok 2,6% p. a.   

       úroky 137.000 Kč za 5 let

Odhad výnosů za 20 let    

       400.000 Kč

Výsledek celkem  

      + 128.000 Kč

Jak sami vidíte, lze si vzít úvěr, splácet a ještě i vydělat! Vlastníkům se nemění výše příspěvku a navíc jim zůstává stále rezerva pro případ nenadálé situace. Jistě rozumný přístup správného hospodáře. Navíc netřeba připomínat, že v čase roste cena materiálů a prací a tak např. výtah pořízený nyní bude určitě levnější než když jeho realizaci odložíme o pár let - tedy po té, co si na něj teprve naspoříme.

Nový občanský zákoník a stanovy podle něj přijaté, vám dávají možnost přijmout rozhodnutí o zvýšení příspěvku do fondu na správu domu a pozemku, o přijetí bankovního úvěru i o jakékoliv opravě či pořízení nového zařízení prostou většinou hlasů na shromáždění za účasti nadpoloviční většiny hlasů v domě. K této informaci přidám radu – skutečně důležitá rozhodnutí nechte schválit nadpoloviční většinou všech hlasů. Je to demokratický způsob hlasování, většina rozhodla, menšina akceptuje rozhodnutí.

 

* p. a. = roční úroková sazba

 

Autor:

Ing. Vladislav Hrdlička

Koordinátor projektu Jak to dělají jinde

Pro náš dům, o. s.

Šumavská 35

602 00 Brno

E-mail: info@pronasdum.cz

Tel: +420 730 518 804

www.ospronasdum.cz