Menu

Hliníkové zakládací lišty na smetiště dějin

Hliníkové zakládací lišty skoro všichni používají, jako by se nechumelilo. Nebo spíš jako by neznali základy stavební fyziky. Pro zateplení stěn se tak desítky let používají těsně vedle sebe „nejlepší tepelný izolant i nejlepší tepelný vodič“.


Pokud by měl někdo nějaké pochybnosti, pomůže termografie. Termografické snímky hliníkových zakládacích lišt zateplovacích systémů nám umožní vidět, co vlastně všichni v podvědomí sice tušíme, ale přehlížíme.

Pokud se takové tušení nechá vyfotit jako barevný obrázek, je pak snadnější se rozhodnout, že je něco dobře a naopak něco špatně. V tomto příspěvku se krátce podíváme na jeden stavební oxymóron, konkrétně proč se pro zateplení stěn desítky let používají těsně vedle sebe jak „nejlepší tepelný izolant a nejlepší tepelný vodič“.

 Termosnímek odhaluje tušené – hliníková zakládací lišta je zbytečným výrazným tepelným mostem mezi zateplením soklu a stěny

Dokonalá tepelně izolační obálka s drážkou uprostřed

Všichni dnes chtějí energeticky úsporné bydlení. Má to svoji logiku, protože lze skutečně při shodné investici, nebo s rozdílem 10%, navrhnout dům s provozními náklady v rozdílu desítek tisíc ročně. Nízkoenergetické a pasivní domy se stávají postupně standardem a není důvod, aby to bylo jinak.

Úsporný dům musí být dobře zateplen. Ideální je souvislá tepelněizolační obálka od základu, přes stěny, okna až po střechu. Každý zbytečný tepelný most je nekompromisně penalizován účty za topení, chlazení atd.

Tloušťka tepelněizolační obálky stěn se dnes pohybuje od 120 mm pro standardní domy přes 200-250 mm u nízkoenergetických domů až po 300 mm kvalitní tepelné izolace u pasivních domů.

A najednou, zcela nečekaně, se v dokonalé tepelněizolační obálce z nejlepších dosud vymyšlených izolantů objeví ve formě zakládací lišty hliník, jeden z nejlepších tepelných vodičů. Že to asi není „optimální“ všichni nějak tuší, ale proč tato překvapivost přetrvává desítky let, se dá jen těžko vysvětlit.    

Hádanka pro experty: kolikrát je hliník vodivější než polystyren?

Prakticky každý dospělý člověk si uvědomuje, že tepelný izolant bude tepelně izolovat a tepelný vodič zase vodit. Tepelný most v konstrukci je také místo, které více tepla vodí.

Pokud se ale zeptáme, kolikrát více vodí hliníková lišta (hliník) umístěná mezi desky pěnového polystyrenu, to už se i řada specialistů musí hodně zamyslet a trochu se správnou odpovědí zapotí.

Pro zjednodušení tedy dáme na výběr čtyři možnosti a to 7 krát, 70 krát, 700 krát, nebo 7000 krát?

 

Pro odpověď sáhneme do fyzikálních tabulek a porovnáme součinitele tepelné vodivosti obou materiálů:  

1.  l=0,032 W/m.K Standardní izolant stěn pro energeticky úsporné domy Isover EPS GreyWall

2.  l=221 W/m.K    Standardní hliníková zakládací lišta (hliník)

 

Při porovnání uvedených materiálů zjistíme, že hliníková zakládací lišta vede teplo 6906 krát lépe, než sousední šedý polystyren.  Pokud tedy správně zateplíme část soklu a mezi sokl a zateplení horní stěny „standardně“ aplikujeme hliníkovou zakládací lištu, v tepelněizolační obálce nevytvoříme tepelný můstek, ale výrazný tepelný most s řadou problémů. Správná odpověď je tedy 7000 krát.

Typické problémy hliníkových zakládacích lišt u zateplovacích systémů ETICS:

  • hliník je skoro nejlepší tepelný vodič, lišta je v zateplovacím systému velmi výrazným tepelným mostem,
  • hliník má vysokou tepelnou roztažnost tj. někdy dochází k trhlinám mezi zateplovacím systémem a hliníkovou zakládací lištou,
  • hliník nemá vysokou požární „odolnost“ tj. je slabým místem také z hlediska požární bezpečnosti,
  • hliník se nedá omítat tj. viditelné části nejsou estetické,
  • hliník je energeticky a cenově náročnýmateriál.

 

Dle nových evropských pravidel zakládací lišty z plastu.

Aktuální příklady detailů zateplovacích systémů ETICS včetně detailů založení, použití zakládacích lišt apod. jsou uvedeny v evropských technických podkladech EAE tj. evropské asociace výrobců ETICS (European Association for ETICS). Tato důležitá pravidla jsou zdarma ke stažení na http://www.ea-etics.eu/content/pictures/home/ETICS.pdf  

Asi není třeba zdůrazňovat, že zde nenalezneme ani jeden případ použití hliníkové lišty mezi tepelnými izolacemi soklu a stěny. Zakládací lišta je vždy provedena z plastu!!!

 

Hlavní výhody a vlastnosti plastových zakládacích lišt:

  • vylučují vznik tepelných mostů,
  • nižší tepelná roztažnost,
  • dnes standardně UV stabilizované profily z PVC,
  • vysoká odolnost proti korozi,
  • dostatečná pevnost a rázová houževnatost,
  • možnost navařování napojovací tkaniny ultrazvukem,
  • přes dvacet let zkušeností ve stavebnictví,
  • nižší energetická náročnost při výrobě.

 

Závěr

Použití hliníku (hliníkové zakládací lišty) mezi tepelné izolanty soklu a stěny je zcela nevhodné a může kromě velkého tepelného mostu vykazovat řadu poruch. Jednoduchým a v brzké budoucnosti i u nás standardním řešením je použití různých typů lišt z plastu. Přestože je výše uvedené zcela logické, hliníkové zakládací lišty přežívají v našich zateplovacích systémech již desítky let. Snad se jejich čas již brzy naplní!

Překonaný detail zateplení soklu s použitím hliníkové zakládací lišty. V kombinaci s nezatepleným kamenným soklem prakticky jistý problém s vysokými tepelnými ztrátami a vysokou kondenzací v konstrukci popř. i na vnitřním povrchu.

Autor:

*Ing. Pavel Rydlo (1967)

pracuje jako manažer technické podpory společnosti Saint-Gobain Construction Products CZ a.s divize Isover, vystudoval ČVUT v Praze, je autorizovaným inženýrem v oboru pozemní stavby, již 18 let se aktivně zabývá vývojem a aplikacemi tepelných izolací pro stavebnictví

 

Další související informace a odborné články naleznete na  http://www.isover.cz/clanky