Menu

Co způsobuje zavlhání bytů po zateplení?

Velmi často se setkávám s názorem, že zateplení domu je na nic. Pouze lobbystické skupiny prosazují nesmyslné požadavky a nikdo z uživatelů domu nic nezíská. Ba naopak! Všichni se dostanou do situace, kdy budou mít v bytě vlhko, plísně prostě hrůza. Tento názor patří mezi jednu z největších fabulací v rámci obnovy a rekonstrukce bytových domů. Pojďme se na problém vlhkosti v domě, respektive bytě, podívat  z blízka, a zkusme najít hlavní důvody a příčiny, proč se v některých domech po jejich rekonstrukci objevily výše uvedené problémy.


Vzduch obsahuje vodní páry. Jejich množství je vyjádřeno jako relativní vlhkost vzduchu a měří se vlhkoměry. Vodní páry kondenzují (sráží se do kapalné podoby) dosáhnou-li rosného (kondenzačního) bodu, respektive teploty. Ve volné přírodě se tento jev projeví jako déšť, mlha, rosa a podobně. Jistě jsem nyní vykouzlil na Vašich tvářích úsměv. Doma v bytě nám přece neprší. Máte pravdu, ale dochází k jinému velmi závažnému jevu. Vodní pára kondenzuje na předmětech, které mají povrchovou teplotu nižší než je právě ta kondenzační.

Tento jev všichni dobře známe, orosené brýle při vstoupení do teplé místnosti v období zimy. A zde se dostáváme k jádru problému. Pokud se nám v bytě nachází takto studené body (místa), dochází k přirozené kondenzaci a vlhko je zde.

Stále jsem však nevysvětlil, proč dochází v některých případech k tomuto jevu až po „zateplení polystyrenem.“

Podívejme se prvně na dům, který neprošel žádnou stavební úpravou, je panelové konstrukce a byl postaven před třiceti až padesáti lety. Tento dům má původní okna, která svoji konstrukcí přirozeně umožňují průchod vnitřní konstrukce do vnějšího prostoru, můžeme říci, že tento jev je vlastně přirozené stále větrání. Jeho největším problémem jsou však obrovské energetické ztráty v průběhu topné sezony. Nejinak je to se spárami mezi panely, které díky používaným technologiím v době výstavby, také představují prostor pro přirozené větrání, ale také značné energetické ztráty. Energetické ztráty nalezneme i v ploše samého panelu, ale zde vlhko téměř neprostupuje, jeho vlastnosti z pohledu prostupu vlhkosti jsou velmi malé, dovolím si říci, že srovnatelné s „polystyrenem“, a to za předpokladu, že panel obsahuje netěsnosti v podobě spár. Jinak můžeme říci, že železobetonový panel je o řád méně paropropustný než EPS.

 

Mám zájem o termovizní měření

 

Co se stalo při výměně oken, zateplení? Utěsnili jsme spáry! Zamezili jsme přirozenému větrání. Snížili jsme energetickou náročnost, ale také jsme zamezili vodním parám, aby přirozeně odcházeli do volného prostoru.

Tento stav jsme ještě v mnohých případech umocnili výměnou starých nefunkčních ventilů na radiátorech za moderní termo-hlavice, které jsou plně funkční (nezareznou během léta) a z důvodu šetření jsme snížili teplotu v bytě někde na hranici 20°C a níže. Navíc v mnohých případech došlo ke zrušení sušáren. Začali jsme vyprané prádlo sušit v bytech. Tyto všechny kroky v jednom celku představují značné zvýšení vzdušné vlhkosti v našich bytech.

Platí jedno pravidlo, které jsme se učili někdy v osmé třídě základní školy. Čím vyšší hodnota relativní vlhkosti, tím vyšší hodnota rosného bodu, při daném atmosférickém tlaku. A problém je znám.

Jednotlivými kroky jsme zvýšili relativní vlhkost v bytech, změnili hodnotu rosného bodu, snížili teplotu v místnostech, respektive změnili mikroklimatické podmínky. Rosný bod se mění s teplotou v místnosti – lidé si nezregulují otopný systém a přetápí, při 50 % relativní vlhkosti (RH) a 20°C bude rosný bod např. už při cca 13°C, při 50% RH a 25°C už při cca 20°C (a teplota 20°C na stěně je častá). Těmito změnami dochází k tomu, že páry kondenzují a kondenzují, vlhkosti přibývá, plísním se daří.

Za patnáct let, kdy se problematikou bytových domů zabývám, jsem zjistil, že problémy vlhkosti a plísní se vyskytují zejména v případech kdy:

  • Došlo k výměně oken a nebylo provedeno zateplení. Zvýšení vnitřní vlhkosti způsobí, že voda kondenzuje přímo v místech největších tepelných ztrát budovy – rohy, čísti v okolí rámů oken. Tato situace je nejčastější.
  • Došlo k výměně oken a následnému zateplení. Návazně někteří uživatelé výrazně změnili teplotu v bytě. V těchto bytech začaly problémy s vlhkostí (nezávisí, jaký typ zateplovacího materiálu byl použit).
  • Došlo k výměně oken i zateplení. Obyvatelé však zrušili „sušárnu“ a začali sušit prádlo v bytech.
  • Došlo k výměně oken i zateplení. Někteří obyvatelé přestali větrat, respektive nezačali, protože původní okna v mnohých případech zabezpečovala přirozenou výměnu vzduchu.
  • Došlo k výměně oken i zateplení, to však bylo nedostatečné, a to hlavně z důvodu „šetření finančních prostředků.“
  • Došlo ke kombinacím výše uvedených situací.

Za vlhkost, respektive za mokré zdi, a na nich rostoucí plísně nemůže ani okno či polystyren, ale je to jev, který si ve většině případů způsobujeme sami. Velmi často si totiž neuvědomujeme, že rozsáhlejší opravou, mezi které výměna oken a zateplení jednoznačně patří, výrazně změníme vlastnosti celého domu, kterým musíme přizpůsobit jeho používání.

Prochlazený roh v tepelném spekt Kriticky chladný prostor v okolí okna

Ukázka změřené povrchové vlhkosti všechny odstíny červené představují nadkritickou vlhost:

 

Pokud máte obavy, že se i ve vašem domě nachází kritická místa v souvislosti s příliš vysokou povrchovou vlhkostí, můžete se na nás obrátit a my vám provedeme potřebná měření. Jejich výsledek vám pomůže v rozhodování, jak dále postupovat.

Mám zájem o termovizní měření

Autor: PeN