Menu

Komunikace v domě

Pan Reptal od vedle si stěžuje pokaždé, zaslechne-li jedno jediné zatlučení hřebíku do zdi. „Oni rekonstruují a nedali to nikomu vědět! Kdo má ten hluk poslouchat, kdoví jak dlouho to bude trvat?“ pouští se do domovníka. „Ty dveře nechávají otevřené, to jsem zvědavý, kdy mi někdo něco ukradne ze sklepa…“. Také máte v bytovém domě za souseda pana Reptala? A ne jednoho? Snažíte se argumentovat za jiné, omlouvat je, že nedali vývěsku, že rekonstruují, že potřebují otevřené dveře při stěhování? Nejste sami. Rádi byste věděli, jak takové problémy řeší jiní? Jak to dělají jinde?


Jací jsou vaši sousedé?

Mladí, staří, hodní, milí, protivní, hluční, tolerantní, bohatí či chudí, vaši sousedé mohou být všelijací a vy se musíte naučit přijmout je takové, jací jsou.

Z komunikačního hlediska je sousedství velmi zvláštní spolek lidí, kteří sdílí jeden dům, u rodinných domů jednu ulici. Vztahy mezi sousedy jsou různorodé, někteří se zdraví letmým pokynem hlavy, ti důvěrnější pak slovním pozdravem proneseným ve spěchu. Sousedé jsou lidé, kteří žijí za zdí, potkáváme se s nimi na schodech nebo ve výtahu. Jsou to lidé, kteří jsou nám blízko a zároveň mohou být tak daleko.

Nejčastější konflikty mezi sousedy

Je potřeba si uvědomit, že ideální soused neexistuje, neboť neexistuje člověk ten, který by se zalíbil lidem všem. Dobré však je, že sousedské spory lze často vyřešit.

Plačící dítě, hlučné noční mejdany, soused kutil, chovatel páchnoucích zvířat, soused slídil, soused kuřák, nikdy nekončící hudba, neprovedený úklid na chodbě, hromadění věcí ve společných prostorách – to jsou nejčastější příčiny sousedských sporů.

A jaká jsou možná řešení?

Například velmi častým problémem v bytových domech bývá neuklizená (neumytá) chodba, někteří vlastníci bytů (či nájemníci) prostě tuto činnost z jakýchkoliv důvodů neprovádějí (a důvodem nemusí být jen neochota, ale třeba také zdravotní stav, či věk). Tento problém se snadno vyřeší, pokud si na domovní schůzi odhlasujete, že vám úklid bude dělat nějaký externista. Jedenkrát za týden vám za rozumný poplatek kompletně uklidí společné prostory, výsledkem je čistota domu a spokojenost jeho obyvatel.

Jak začít s efektivní komunikací?

Zkuste se v dnešním uspěchaném světě zastavit a věnovat trochu více pozornosti lidem ve vaší blízkosti, vašim spolubydlícím, sousedům, lidem, kteří žijí kolem vás. Zkuste se na sebe podívat očima těch druhých, podívejte se do zrcadla svého chování a možná uvidíte spoustu možností, jak vzájemnou komunikaci zlepšit. Ne nadarmo se říká „Nejprve si ukliďme před vlastním prahem“ Zapřemýšlejte proč se něco nedaří a zkuste připustit, že něco málo nedostatků může být i u vás. Prostě „Ukliďte si ….“

Položte si pár otázek a zkuste si na ně odpovědět.

Jak znáte své spolubydlící, své sousedy? Víte, kdo je v bytovém domě nejstarší a kdo nejmladší? Zkuste neignorovat jejich starosti, problémy a radosti. Efektivní mezilidská komunikace začíná vždy u každého z nás, proto se nebojte být tou „aktivní osobou“, která promluví první.

Cílem elektronické nástěnky je přinášet informace vedoucí ke zkvalitnění bydlení a je pravda, že dobře lidsky fungující dům, dává výrazně lepší předpoklady pro pohodlné a příjemné bydlení,“ uzavírá Petr Němec.

Příprava a vedení shromáždění vlastníků

Momentem, kdy se setkávají téměř všichni obyvatelé domu, jsou domovní „schůze“. Toto setkání je důležité pro každého účastníka. Ten kdo toto setkání svolává (ve většině případů jsou to předsedové BD a SVJ), by se na tuto akci měli co nejlépe připravit.

Vždy je vhodné pořizovat zápisy z těchto schůzí, neboť písemná forma „zafixuje“ projednané záležitosti doslova a nedochází pak k následné chybné dezinterpretaci jinými obyvateli domu. Předem je dobré informovat sousedy o záměru jakékoli plánované činnosti již od samotného počátku, sbírat podněty a konzultovat vlastní zadání. V takových případech je vhodné vyhlásit výběrové řízení s předem stanovenými kritérii a o jejím průběhu informovat všechny sousedy. Na domovní schůzi se vyjadřujte jasně, srozumitelně a požívejte přirovnání, která prostým lidem dokáží přiblížit odborné činnosti.

Na počátku ostatním obyvatelům řekněte výhody plánovaného zásahu, specifikujte všechny přínosy, ale nezapomeňte i na možná nebezpečí (např. v průběhu stavby). Celé setkání řiďte a nezapomeňte hned na začátku, všechny informovat, jak bude vlastní diskuze nad probíranými tématy probíhat.  Nedopusťte překřikování, nebojte se přidělovat slovo, dá se velmi jednoduše říct „vyvolávat“, předejdete tak výrazným způsobem možnosti vzniku hádky, snažte se vytvořit společnou diskusi, která může být velmi nápomocná při sblížení sousedů a navodit atmosféru družnosti. Nebojte se dát slovo oponentům, chtějte však po nich konkrétní řešení, ne pouze kritiku, která je oproti tvůrčí činnosti, vždy výrazně jednodušší. Kritizovat umí každý, ale tvořit, to je umění.

Komunikace v domě prostřednictvím nástěnky

Nástěnka v domě je nejen výborný informační kanál, ale zejména patří k projevům vzájemné komunikace v každodenním životě. Kromě klasické nástěnky u vchodových dveří je stále častějším požadavkem majitelů bytů i její internetová podoba. Internetová nástěnka řeší pohodlně a efektivně komunikaci v rámci bytového domu, slouží k dorozumívání mezi nájemníky, majiteli, správci a výborem.

 Co lze na internetové nástěnce nalézt a kdo na ni může psát příspěvky?

„Tyto stránky jsou určeny pro každého, kdo chce pro komunikaci v bytovém domě využívat internet. Domovní stránky skýtají velký prostor pro rychlé, přesné a přehledné sdělování všech informací o dění v domě. Navíc tento způsob komunikace umožňuje zaujmout a nadchnout pro věc "mladé" obyvatele domu,“ komentuje pozadí vzniku projektu Petr Němec. Napadá vás otázka, kdo se bude o tuto webovou stránku starat a umisťovat na ni potřebné informace? „Někdo, kdo to umí a má zájem o život v domě,“ odpovídá zakladatel projektu Petr Němec.

 

Dalším důvodem, proč si zřídit tuto komunikační platformu může být i to, že tímto způsobem můžeme ostatní obyvatele nadchnout pro společné aktivity a ve prospěch všech tím získat např. potřebný souhlas k rekonstrukci bytového domu. Na společných stránkách může být umístěn seznam kontaktů, důležité dokumenty (např. zápis z členské schůze), společný kalendář, rubrika aktualit a také prostor pro diskusi. Nástěnka je dostupná 24 hodin denně a prostor pro příspěvky je neomezený.

A jak taková tvorba webového rozhraní vypadá?

„V první řadě se musíme rozhodnout, jak se naše stránka bude jmenovat a jakou budeme mít adresu. Sám jsem pro tvorbu našich domovních stránek použil fyzickou adresu. Jméno může tedy být: www.ulicecislomesto.cz (budeme se pohybovat v digitálním světě a tak vynechávám mezery a diakritiku – háčky a čárky),“ popisuje Němec.

 A kolik taková správa domény stojí?

„Pro přidružené členy nabízíme zřízení a provoz internetové domovní nástěnky za 2000,- Kč za jeden rok, pro ostatní zájemce nabízíme provoz nástěnky za 3.010,- Kč za rok“ pokračuje zakladatel projektu. Jedná se tedy o částku, která nijak významně nezatíží rozpočet SVJ nebo BD.

Stránky jsou velmi jednoduché a zejména přehledné z pohledu jejich grafického zpracování, díky tomu tvorbu zpráv na tomto webovém rozhraní zvládne snad úplně každý.

Domovní stránka je opatřena přístupovými hesly, nikdo jiný než obyvatelé domu k informacím nebude mít přístup a to na těch částech, které si sami zvolíte. Uživatelé mohou mít dokonce i maily s doménou, která se dobře pamatuje: všichni přece víme, kde bydlíme. Doména se skládá z ulice, na které stojí váš dům, čísla vašeho domu a města, ve kterém žijete.

 

 Pokud vás internetová nástěnka zaujala, podrobnější informace se dozvíte na webové adrese http://www.ulicecislomesto.cz.